fondo importado

29 de maig del 2023

CCOO sindicat més votat a les eleccions sindicals

El 16 de maig es van celebrar eleccions sindicals a l'Ajuntament de Sant Feliu, des de CCOO agraïm sincerament la vostra participació i el vostre suport. Ens sentim del tot compromeses i compromesos pels reptes de futur que tenim per endavant, en la defensa dels drets i condicions laborals de tota la plantilla de l'Ajuntament.


👉CCOO sindicat més votat

👉CCOO present a tots els col·legis professionals

👉CCOO i USOC sindicats amb més representants

10 de maig del 2023

Eleccions sindicals Ajuntament de Sant Feliu

16 de maig de 2023
de 8 a 18h
Sala Ibèria


PROPOSTES DE CCOO


RELACIÓ I VALORACIÓ DE LLOCS DE TREBALL

 • Definir funcions i adequar categories. 
 • Aplicació salarial del Grau personal que reconeix l'EBEP. 
 • VLT: ajust dels complements de destinació i específics.

CARRERA PROFESSIONAL

 • Aposta decidida per la promoció interna. 
 • Promoció interna del personal E i C2 
 • Grup C1: reconeixement categoria A2 (persones amb titulació) i B (persones sense titulació). 
 • Convertir places A2 en A1/A2 i homogeneïtzar a l’alça els salaris. 
 • Funcionarització: 
  • Desbloqueig. 
  • Homogeneïtzació de les places a funcionàries (Serveis Socials).

SELECCIÓ. ESTABILITZACIÓ

 • No a la pèrdua d'efectius als serveis. 
 • Bases adaptades per a l’ocupació estable i per les borses de temporals. 
 • Estabilització, i bases especials pels interins/es que ja han acumulat 3 anys. 
 • Seguiment procés d'estabilització.

FORMACIÓ

 • Renovació del Pla de Formació: Igualtat d’oportunitats. 
  • Ampliació dotació econòmica. 
  • Formació continuada. 
  • Formació vinculada a la carrera professional. 
  • Formació estratègica específica. 
 • Millora gestió recursos econòmics formació. 
 • Compensar sobrants no utilitzats.

IGUALTAT

 • Negociació del II Pla d’Igualtat 
 • Bretxa salarial: reconeixement i mesures per abordar-la. 
 • Seguiment del Pla que s'aprovi. 
 • Millores: jornada, conciliació, formació, accés a l'ocupació, carrera professional, accions positives, prevenció violència masclista. 
 • Revisió Protocol d’assetjament sexual i per raó d’identitat sexual.

SALUT LABORAL

 • Aprovació Reglament CSSL. 
 • Incorporació del Tècnic/a prevenció. 
 • Millora funcionament del CSSL. 
 • Avaluació de riscos psicosocials a l’Ajuntament (tota la plantilla). 
 • Avisos directes als/les delegats/es de prevenció en cas d’accident laboral. 
 • Avançar confecció de professiogrames en llocs amb més accidentalitat. 
 • Ampliar vigilància de salut en llocs amb més factors de risc, especialment, embarassades.

TELETREBALL

 • Negociació Reglament de Teletreball. 
 • Seguiment i millora condicions teletreball. 
 • Complement salarial per als col·lectius que no poden teletreballar.

SEGONA ACTIVITAT

 • Facilitar segona activitat a tothom. 
 • Incloure a la RLT els llocs que poden ser reserva de segona activitat.

JUBILACIONS

 • Compliment acords sobre jubilacions parcials amb contracte de relleu i jubilacions anticipades. 
 • Resolució ràpida i efectiva de les peticions de jubilació parcial amb contracte de relleu. 
 • Facilitar la compactació, sobretot, en categories mitjanes i baixes.

AJUTS SOCIALS

 • Millora redactat Consell Social. 
 • Augment partida destinada a ajuts socials: 3000€/any durant 4 anys. 
 • Millora dels tràmits per sol·licitar ajuts. 
 • Agilitzar el temps d'espera en la concessió dels ajuts.

PROPOSTES PER COL·LECTIUS


7 de maig del 2023

Balanç treball sindical 2019-2023

A punt d'acabar el mandat sindicat, volem compartir amb tu un breu resum del treball que hem desenvolupat des de CCOO en els darrers quatre anys, entre 2019 i 2023.
Han estat quatre anys difícils, en els que la pandèmia (2020) i el procés d'estabilització (2022-23), han centrat i monopolitzat bona part de la nostra tasca sindical. La pandèmia ha trastocat de ple el nostre dia a dia, la manera de treballar, les relacions laborals... Quan es començava a reprendre una certa "normalitat", ha arribat el procés d'estabilització, que afecta a gairebé una quarta part de la plantilla i que s'ha hagut d'implementar amb un calendari molt ajustat.

Des de CCOO hem seguit treballant en defensa de totes les persones treballadores de l'Ajuntament, reafirmant el nostre compromís vers la millora de les condicions de treball de tothom, reforçant la informació i els canals de comunicació.

Et deixem, doncs, aquest breu resum de la feina feta en els darrers quatre anys i esperem que sigui del teu interès. Recorda que, si necessites aclarir qualsevol qüestió laboral i sindical, pots posar-te en contacte amb nosaltres.

LLOCS DE TREBALL, SALARI, CONVENI
 • Pujada salarial del 9,8% (2022-2024), acord estatal
 • Augment salarial del 2,5% a partir del 2023 per als plans d'ocupació
 • Millores salarials per fer feines de superior categoria
 • Inici negociació Relació de Llocs de Treball (primer trimestre 2023)

ESTABILITZACIÓ
 • Negociació oferta pública d'estabilització
 • Negociació bases d'estabilització
 • Comunicació a la plantilla:
  • Comunicats
  • Assemblees: Escoles Bressol, Escola de Música, Serveis Socials
  • ​Assessorament individual
 • Seguiment processos d'estabilització

OFERTA PÚBLICA
 • Negociació oferta
 • Negociació bases
 • Seguiment processos
 • Borses de treball temporal
 • Assessorament. Informació sobre cursos de preparació oposicions

FORMACIÓ
 • Proposta de renovació del Pla de Formació (bloquejada per desacord econòmic amb l’Ajuntament)
 • Detecció i proposta d’accions formatives a col·lectius

IGUALTAT
 • ​Inici negociació del segon Pla d'Igualtat de l'Ajuntament (últim trimestre 2022)

SALUT LABORAL
 • Presència a les avaluacions de riscos de diferents edificis i seguiment compliment mesures correctores
 • Proposta de Reglament del Comitè de Seguretat i Salut Laboral (pendent acord amb Ajuntament)
 • Petició creació lloc de treball de Tècnic/a de prevenció (creat 2022 i previst contractació 2023)
 • Millores en les condicions laborals (línies de vida, arnesos)
 • Millores climàtiques i seguiment incidències a diversos edificis

COVID 19
 • Seguiment situació COVID en confinament
 • Petició de test al personal que treballava presencialment i revisió EPIs (abril 2020)
 • Seguiment del teletreball i petició de millores
 • Planificació represa post-covid:
  • Negociació Pla de contingència i prevenció COVID 19
  • Seguiment del retorn progressiu al treball presencial (maig 2020)
 • Petició de nous tests a la plantilla (setembre 2020)

COL·LECTIUS
 • Mobilització Servei de Manteniment (juny 2021)
 • Petició de millores per als Auxiliars d'Instal·lacions (gener 2023)

COMUNICACIÓ
 • Reforç comunicació a la plantilla:Correu electrònic
  • Blog
  • Instagram

I moltes més coses del dia a dia!
28 d’abril del 2023

1 de Maig: amb les coses de menjar no s'hi juga!

 

Aquest primer de maig omplim els carrers perquè:

Amb les coses de menjar no s’hi juga!

Sovint sentim al mercat, a la parada del bus o a la terrassa del bar: "Has vist a França com han sortit als carrers a protestar? Això sí que és una societat reivindicativa!" Sí, sovint ho sentim, i molts de nosaltres ho pensem també. Aleshores, que és el que fa decidir-nos per anar al càmping o a passejar per la muntanya en comptes d'anar a Via Laietana o a la plaça de la independència? A banda, de voler gaudir del temps d'oci, que és normal, hi ha la sensació generalitzada que els polítics no ens representen, que estem en mans del destí i en conseqüència adoptem una actitud passiva. Doncs bé, l'esperit de canvi ha de néixer en nosaltres, de les famílies, dels joves, de la classe de treballadora. Si no ho fem, estem legitimant les polítiques neoliberals que ens volen imposar.

Diuen que ens apropem a un canvi de cicle, que està en joc una Europa social enfront d'una Europa capitalista on prevalen els interessos econòmics per damunt de tot. I davant d'això, les CCOO han d’estar unides i fortes. Els que desprestigien els sindicats són els mateixos que no els interessa una classe treballadora organitzada i combativa.

El primer de maig és una bona oportunitat per omplir els carrers i dir ben alt que amb les coses de menjar no s'hi juga. Sortim a exigir uns salaris dignes, justos i igualitaris que ens permetin emancipar-nos i arribar a final de mes amb tranquil·litat, uns horaris laborals que ens permetin treballar per viure i no viure per treballar, una igualtat de gènere real, una sanitat i educació pública de qualitat. En definitiva, defendre l’estat de benestar que sempre hem volgut.

Us esperem el primer de maig!Barcelona, 11.30 h, Ronda Sant Pere amb Pau Claris
Tarragona, 12 h, plaça Imperial Tàrraco
Girona, 12 h, plaça de la Independència
Lleida, 12 h, plaça del Treball
Terrassa, 11 h, plaça de Lluís Companys
Tortosa, 11.45 h, CAP El Temple
Igualada, 11.30 h, passeig de Mossèn Jacint Verdaguer / carrer de Sant Magí


13 de març del 2023

Aprovat l'augment salarial per als plans d'ocupació

A petició de CCOO en les últimes Meses Negociadores, l'Ajuntament accepta incrementar les retribucions de tot el personal de plans d'ocupació i joves tutelats en el 2'5 %, amb efectes retroactius des de l'1 de gener de 2023, que no s’havia produït fins ara


Agafant com a referència els sous aprovats per l'Ajuntament per a aquestes fórmules de creació d’ocupació, que tenen una component social indiscutible, permetrà definir un increment de salari per una referència de 14 pagues que CCOO sempre ha considerat afectada per l'increment del 2'5 % al conjunt del sector públic pel 2023. Seguirem amatents a l'evolució de la inflació i del PIB, per si cal aplicar nous increments salarials lligats a l'acord dels sindicats majoritaris a la mesa de Funció Pública estatal.

Esperem que aquestes quantitats siguin abonades en breu a totes les persones afectades que van des de les categories A1 fins als AP (E).
7 de març del 2023

8 de Març de 2023: carregant el segon Pla d'Igualtat...

Imatge d'una il·lustració amb diverses dones

Enguany el lema de CCOO per al 8 de Març és “La igualtat és un pla que funciona”, posant en valor els plans d’igualtat com a eina clau per eliminar les desigualtats de gènere en l’àmbit laboral i la bretxa salarial. Pots llegir el manifest de CCOO clicant a l'enllaç: https://www.ccoo.cat/noticies/8-de-marc-de-2023-dia-internacional-de-les-dones-treballadores/.

A l’Ajuntament de Sant Feliu, arribem a un nou 8M amb el Pla d’Igualtat caducat... i ja van 6 anys!

Almenys aquest 8M sí que podem dir que l'elaboració del segon Pla d'Igualtat ja està en marxa. Amb tot, és més que probable que acabem la legislatura sense Pla. Revisem què s'ha fet fins ara...

Sant Feliu: carregant el segon Pla d'Igualtat...

Imatge d'una barra de càrrega de color lila

Al febrer de 2021, sortint de la pandèmia i amb moltes urgències sobre la taula, la secció sindical de CCOO reclamava la creació de la Comissió Negociadora del segon Pla d’Igualtat. Pots llegir el comunicat aquí: http://ccoosantfeliu.blogspot.com/2021/02/ccoo-demanem-la-creacio-de-la-comissio.html.

L’Ajuntament no podia seguir amb un pla caducat –així ho estableix la normativa vigent– i demanàvem que la igualtat tornés al primer pla de l’agenda de l’organització. I més en un Ajuntament governat per partits que precisament fan bandera de la igualtat.

A les següents meses generals de negociació amb l'Ajuntament (12/4/21 i 7/5/21) CCOO demana la constitució de la Comissió d'Igualtat. Durant l'últim trimestre de 2021, l'Ajuntament inicia les gestions per constituir la Comissió Negociadora del Pla d'Igualtat, que finalment es constitueix el 16 de febrer de 2022.

La Comissió Negociadora ja té un any de vida. Durant aquest temps, s'ha concretat la contractació de l'empresa Equilátera, que s'està encarregant de les tasques tècniques relacionades amb l'avaluació del pla d'igualtat anterior, la diagnosi i la redacció del nou Pla d'Igualtat. S'han fet les primeres reunions i s'han concretat les primeres accions, entre les quals una formació per a les persones que formen part de la Comissió.

Al gener de 2023 estava previst que es fes una comunicació a tota la plantilla, però encara no s'ha fet.

Si bé, des de CCOO, valorem positivament que l’elaboració del segon Pla ja està en marxa, el balanç no és del tot positiu, ja que el calendari i el ritme no juguen a favor. És més que probable que el segon Pla d’Igualtat no estigui acabat abans del final de la legislatura, cosa que és preocupant.

No volem acabar aquest comunicat sense agrair la feina feta per la nostra companya Alba Garcia, titular de CCOO a la Comissió Negociadora i gran referent en temes d’igualtat i feminisme dins la nostra secció i també dins del nostre sindicat. Li desitgem molta sort i encerts en la seva nova etapa professional a la Generalitat de Catalunya.

Des de la nostra secció sindical seguim treballant pel nou Pla d’Igualtat, que és una de les nostres prioritats. De moment, a la propera Mesa General de Negociació, convocada per al 10 de març, demanarem incloure un punt a l’ordre del dia sobre el Pla d’Igualtat, per preguntar sobre diverses accions previstes que encara no s’han fet.

Et seguirem informant! Perquè cada dia és 8 de març!​

Imatge del logo de CCOO amb puny en color lila

24 de gener del 2023

Climatització de la biblioteca municipal

CCOO de l'Ajuntament de Sant Feliu vol posar en coneixement de les persones usuàries de la biblioteca Montserrat Roig la situació actual de la climatització a la biblioteca


Imatge de l'edifici de la biblioteca
El passat mes de novembre es va retirar l'aparell de climatització central provisional que s'havia instal·lat a finals de 2021, com a mesura temporal fins que es procedís a la instal·lació del sistema definitiu (segons va informar l'Ajuntament al web municipal, 4/10/2021). Aquesta retirada es va fer preveient la imminent instal·lació del sistema de climatització central definitiu. Però, això, no s'ha produït.

Davant d'aquesta situació, a demanda dels treballadors i treballadores de la biblioteca i dels delegats i delegades de prevenció de CCOO a l'Ajuntament, s'han instal·lat diversos calefactors i estufes, per tal d'intentar garantir una temperatura mínima als espais de treball, que s’ajusti al que estableix la legislació laboral.

Els treballadors i treballadores de la biblioteca, reclamen que aquestes temperatures mínimes es compleixin també per a les persones usuàries que fan servir l'equipament.

L'abast d'aquestes mesures, però, és limitat i, depenent de la temperatura exterior, no garanteix que es pugui assolir una temperatura mínima de confort a tots els espais de la biblioteca.

És per això que, denunciem:

 • Que la retirada de l'equip de climatització temporal s'ha fet, a l'entrada de l'hivern i sense tenir en compte que hi hauria un retard en la instal·lació de l'equip definitiu, sent l'Ajuntament coneixedor dels greus problemes de climatització que històricament pateix l'equipament, tant a l'hivern, com a l’estiu, i que han provocat reiterades incidències i períodes de tancament.
 • L'enorme desgast que produeix aquesta situació, perllongada en el temps, tant entre els treballadors i treballadores, com entre les persones usuàries.

I reclamem a l'Ajuntament:

 • Un major compromís en la solució efectiva i definitiva dels problemes de climatització de tots els espais de la biblioteca (incloent la planta 0).
 • Que informi de manera clara i transparent, tant als treballadors i treballadores, com als usuaris i usuàries del servei.