fondo importado

10 de maig del 2023

Eleccions sindicals Ajuntament de Sant Feliu

16 de maig de 2023
de 8 a 18h
Sala Ibèria


PROPOSTES DE CCOO


RELACIÓ I VALORACIÓ DE LLOCS DE TREBALL

 • Definir funcions i adequar categories. 
 • Aplicació salarial del Grau personal que reconeix l'EBEP. 
 • VLT: ajust dels complements de destinació i específics.

CARRERA PROFESSIONAL

 • Aposta decidida per la promoció interna. 
 • Promoció interna del personal E i C2 
 • Grup C1: reconeixement categoria A2 (persones amb titulació) i B (persones sense titulació). 
 • Convertir places A2 en A1/A2 i homogeneïtzar a l’alça els salaris. 
 • Funcionarització: 
  • Desbloqueig. 
  • Homogeneïtzació de les places a funcionàries (Serveis Socials).

SELECCIÓ. ESTABILITZACIÓ

 • No a la pèrdua d'efectius als serveis. 
 • Bases adaptades per a l’ocupació estable i per les borses de temporals. 
 • Estabilització, i bases especials pels interins/es que ja han acumulat 3 anys. 
 • Seguiment procés d'estabilització.

FORMACIÓ

 • Renovació del Pla de Formació: Igualtat d’oportunitats. 
  • Ampliació dotació econòmica. 
  • Formació continuada. 
  • Formació vinculada a la carrera professional. 
  • Formació estratègica específica. 
 • Millora gestió recursos econòmics formació. 
 • Compensar sobrants no utilitzats.

IGUALTAT

 • Negociació del II Pla d’Igualtat 
 • Bretxa salarial: reconeixement i mesures per abordar-la. 
 • Seguiment del Pla que s'aprovi. 
 • Millores: jornada, conciliació, formació, accés a l'ocupació, carrera professional, accions positives, prevenció violència masclista. 
 • Revisió Protocol d’assetjament sexual i per raó d’identitat sexual.

SALUT LABORAL

 • Aprovació Reglament CSSL. 
 • Incorporació del Tècnic/a prevenció. 
 • Millora funcionament del CSSL. 
 • Avaluació de riscos psicosocials a l’Ajuntament (tota la plantilla). 
 • Avisos directes als/les delegats/es de prevenció en cas d’accident laboral. 
 • Avançar confecció de professiogrames en llocs amb més accidentalitat. 
 • Ampliar vigilància de salut en llocs amb més factors de risc, especialment, embarassades.

TELETREBALL

 • Negociació Reglament de Teletreball. 
 • Seguiment i millora condicions teletreball. 
 • Complement salarial per als col·lectius que no poden teletreballar.

SEGONA ACTIVITAT

 • Facilitar segona activitat a tothom. 
 • Incloure a la RLT els llocs que poden ser reserva de segona activitat.

JUBILACIONS

 • Compliment acords sobre jubilacions parcials amb contracte de relleu i jubilacions anticipades. 
 • Resolució ràpida i efectiva de les peticions de jubilació parcial amb contracte de relleu. 
 • Facilitar la compactació, sobretot, en categories mitjanes i baixes.

AJUTS SOCIALS

 • Millora redactat Consell Social. 
 • Augment partida destinada a ajuts socials: 3000€/any durant 4 anys. 
 • Millora dels tràmits per sol·licitar ajuts. 
 • Agilitzar el temps d'espera en la concessió dels ajuts.

PROPOSTES PER COL·LECTIUS


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada