fondo importado

18 de gener de 2023

Creació del lloc de treball de tècnic/a de prevenció i salut laboral

CCOO promou la unitat d'acció sindical per aconseguir la dotació pressupostària necessària per què hi hagi un tècnic/a de prevenció i salut laboral en plantilla al pressupost del 2023 

Imatge que inclou diversos logotips relacionats amb la salut laboral
A l'última mesa negociadora, CCOO va presentar de nou la petició a l'Ajuntament per què es doti pressupostàriament el lloc de treball –creat l’any passat, però sense dotació econòmica per què una tècnica/c a temps complert es dediqui a la gestió de la prevenció de la salut i la seguretat laboral al conjunt de la plantilla. Actualment hi ha una insuficiència de recursos destinats per part de l'Ajuntament i això fa que l'activitat del Comitè de Salut i Seguretat Laboral sigui molt inoperativa, fet que ja venim posant de manifest des de fa temps, en diferents àmbits.
CCOO ha proposat a la resta de sindicats de l'Ajuntament, iniciar accions per aconseguir aquesta fita  que considerem molt important donada la gran necessitat d’abordar temes que han de ser afrontats de forma urgent i efectiva, com són:  l'impacte dels riscos psicosocials provocats pels grans desequilibris, manca de recursos i exposició a la sobrecàrrega laboral que es dona en molts llocs de l'activitat laboral de l'Ajuntament, la millora de la prevenció en col·lectius exposats a accidents laborals i sobrecàrrega física i psíquica i/o a les inclemències meteorològiques adverses de col·lectius com la Policia Local, el  Servei de Manteniment, Auxiliars d'instal·lacions, Educadores d’escoles bressol, Professorat de l'Escola de Música, Biblioteca i Serveis Socials, així com les millores que cal abordar pel personal que treballa intensiva i continuadament amb pantalles d'ordinador i l'aplicació de millores ergonòmiques.
Per tot això, demanarem abans del Ple de pressupostos una reunió amb els Regidors de RRHH, Finances i la Gerència, per què sigui atesa aquesta petició.
I, si cal, proposarem a la resta de sindicats la presentació d'una moció al ple de pressupostos reivindicant aquesta petició.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada