fondo importado

dijous, 9 de novembre de 2017

Comunicat sobre la contractació temporal

La Disposició Addicional 34a de la Llei de pressupostos de 2017 determina que els ens locals vetllaran per evitar qualsevol tipus d'irregularitat en la contractació laboral temporal que pugui donar lloc a la conversió d'un contracte temporal en indefinit no fix, excepte quan això es derivi d'una resolució judicial.

L’Ajuntament ha decidit incloure el text d’aquesta disposició a les ofertes públiques d’ocupació com a advertiment per a les persones que ja han treballat a l’Ajuntament, que podrien adquirir la condició d’indefinit no fix per concatenació de contractes. Una conversió que ha succeït en nombroses ocasions en aquest Ajuntament.

Sembla que amb aquesta advertència l’Ajuntament expressa la voluntat de no contractar a persones que estiguin en aquesta condició, malgrat complir amb tots els requisits i encara que sortissin seleccionats.

Altres conseqüències d’aquesta actualització normativa ha estat la finalització de diferents projectes d’interès per la ciutat i la pèrdua del corresponent personal tècnic responsable. Altres programes i treballadors que porten molts anys oferint servei a la ciutadania ara es troben en una situació d’incertesa davant de les mancances estratègiques en matèria de contractació d’aquesta corporació.

Clar aclarir que la nova Llei de pressupostos no limita de cap manera la durada de les contractacions com a funcionaris interins a 3 anys. Si bé es va apuntar aquesta possibilitat en diferents moments, actualment no és vigent.

Des de la secció sindical ja s’ha formalitzat la primera demanda relacionada amb aquests canvis en la política de contractació de l’Ajuntament, que li ha permès adquirir nous coneixements aplicables a altres casos.

És per això que, CCOO posa a disposició de totes les persones afectades un servei d’assessorament jurídic inicial per donar a conèixer els seus drets i com es poden exercir.

Secció sindical de CCOO de l'Ajuntament Sant Feliu de Llobregat

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada