fondo importado

dimarts, 17 d’octubre de 2017

Comunicat sobre l'aplicació de descomptes per baixa IT


L'Ajuntament ha decidit tornar a aplicar descomptes del salari en cas de malaltia a partir de l'1 de novembre.

Cal recordar que, la normativa en que es basa aquesta decisió, correspon a una de les mesures de retallades del govern de Mariano Rajoy de juliol 2012. Així mateix, cal recordar que algunes de les retallades del govern han estat rectificades normativament i aquest ajuntament no ha volgut ni tant sols negociar la seva aplicació, com el retorn de drets dels dies per antiguitat que el govern va aprovar per als treballadors de l'administració de l'Estat i que molts ajuntaments han negociat i retornat.

També cal assenyalar que la congelació de l'oferta pública que estem patint el conjunt de les administracions ha provocat la mínima reposició dels efectius que han accedit a la jubilació. La conseqüència d'això, ha estat l'envelliment de les plantilla i la sobrecàrrega dels treballadors i treballadores. L'Ajuntament, però, no es planteja gratificar aquest sobreesforç.

Era d'esperar, doncs, que progressivament s'elevés la taxa d'absentisme.

Tenim coneixement que la situació actual de l'Ajuntament és de caiguda d'ingressos, per no haver previst les conseqüències de les seves decisions pressupostàries. Tot i així, estan disposats a incrementar el seu salari un 1% malgrat la normativa, ja que els pressupostos de l'Estat no reconeixen aquest increment per als càrrecs electes.

La taxa d'absentisme del 4 % que consta al conveni des del 2013 està força per sota de la mitjana de les administracions públiques i en el seu dia era concordant amb una edat de la plantilla més baixa.

Des de CCOO, estem totalment en contra de la mesura i portem molts mesos demanant a l'Ajuntament que modifiqui el redactat del conveni per actualitzar-lo a la situació que viu avui la plantilla.

L'Ajuntament no ha volgut ser sensible a les diverses problemàtiques que afecten l'absentisme. Hem hagut de ser els sindicats, els que hem reclamat dades detallades de la tipologia de les baixes per IT, durada, col·lectius més afectats, condició de gènere, afectació de les malalties de llarga durada, per tal de poder fer una diagnosi més objectiva.

Hem denunciat que moltes baixes s'han allargat per culpa del mal funcionament del sistema de salut com a conseqüència de les retallades: llargues esperes per proves diagnòstiques, llistes d'espera per a intervencions quirúrgiques...

Malgrat les propostes que hem fet, l'Equip de Govern ha pres una decisió unilateral, rebutjant la modificació del conveni i castigant a les persones que emmalalteixin.

L'Ajuntament es reconeix incapaç d'aplicar mesures de control, si es que considera que el problema es deu a abusos o allargaments injustificats de les baixes. La mesura i la incapacitat de corregir la situació diu poc d'un govern que s'autoanomena d'esquerres i garant de polítiques de justícia social i igualtat de gènere.

Donada la falta d'idees de l'Equip de Govern, Gerència i Recursos Humans a l'hora d'afrontar aquesta situació, CCOO vol denunciar aquest fet i fa les següents propostes:
  • Activar les polítiques de rejoveniment i manteniment de la plantilla de l'Ajuntament. Amb una declaració com a serveis essencials i prioritaris amb necessitats acumulades urgents i inajornables de totes les places i llocs de treball del catàleg.
  • Urgent negociació i aprovació de les ofertes públiques d'ocupació del 2017 i 2018 que fa mesos que reclamem a l'Ajuntament i de les que encara no tenim cap proposta sobre la taula.
  • Que els diners dels descomptes per baixes siguin destinats i abonats com a productivitat i es destini una quantitat igual a incrementar la partida destinada a productivitat com a gratificació per als treballadors i treballadores que assumeixen les tasques dels que estan en situació de IT.
  • Renegociar la taxa d'absentisme en funció de la mitjana del conjunt de les administracions públiques.
  • Efectuar un estudi específic de vigilància de la salut  en els col·lectius mes sobrecarregats, sobreexplotats i amb mitjanes d'edat preocupants.
  • Aplicar un coeficient reductor a la taxa d'absentisme en el cas de la dona treballadora.
  • Aplicar el complement del 100% i, per tant, no descomptar, quan es declari una situació d'episodi epidemiològic o quan el número de baixes pel mateix diagnòstic sigui igual o superior al 4% de la plantilla, en el mateix període que es computa l'absentisme.

CCOO posa a disposició de tota la plantilla un document amb totes les situacions mèdiques que no comporten cap descompte en nòmina. A més a més, us podem oferir un seguit de recomanacions en l'ús dels dies d'indisposició acordats en conveni per mitigar els efectes de les baixes curtes especialment les de 1 o 2 dies.

Secció sindical de CCOO Ajuntament Sant Feliu de Llobregat

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada