fondo importado

divendres, 23 de setembre de 2016

Nota informativa sobre els dies d'antiguitat

El RDL 5/2015, de 30 d’octubre, retorna als empleats de les administracions públiques una part dels drets perduts amb les retallades que ens han imposat normativament.

La recuperació més important ha estat en el retorn dels dies de permís retribuït que reconeixia l’art. 48 de l’EBEP i un reconeixement de més dies de vacances per antiguitat.

Aquest drets reconeguts al RDL deixava a la voluntat negociadora dels ajuntaments la seva aplicació al personal de cada administració local.

Des de l’entrada en vigor del RDL un gran número d’ajuntaments, dels que és coneixedor l’ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, han negociat amb el representants dels treballadors/es la recuperació i aplicació d’aquestes millores.

Des de CCOO s’ha reclamat la seva aplicació des del principi, però aquesta administració local no ha mostrat cap voluntat d’acord i s’ha negat rotundament a negociar-ho.

Per això, creiem que cal que cadascun dels treballadors perjudicats per aquesta manca de voluntat negociadora faci una reclamació individual, que donarà força als representants del treballadors/es per a exigir l’aplicació de les millores, ja que les retallades no van poder-se negociar, s’imposaven.

Ens posem a la vostra disposició si teniu cap dificultat per omplir la sol.licitud que s’acompanya o per qualsevol aclariment. Si esteu d’acord amb el que es demana presenteu la sol.licitud quan més aviat millor.

Adjunt a aquest comunicat trobareu la instància sol.licitant el dies de permís retribuït i de vacances per antiguitat.

Quins dies et corresponen segons l'antiguitat?

RDL 5/2015, de 30 d’Octubre
Disposición adicional decimotercera. Permiso por asuntos particulares por antigüedad. Las Administraciones Públicas podrán establecer hasta dos días adicionales de permiso por asuntos particulares al cumplir el sexto trienio, incrementándose, como máximo, en un día adicional por cada trienio cumplido a partir del octavo. Disposición adicional decimocuarta. Días adicionales de vacaciones por antigüedad. Cada Administración Pública podrá establecer hasta un máximo de cuatro días adicionales de vacaciones en función del tiempo de servicios prestados por los funcionarios públicos.

Com fer la reclamació dels dies d'antiguitat?

Descarrega't aquí els models d'instàncies per reclamar els dies d'antiguitat:

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada